Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Θεματικές Ενότητες 2024

Α. Φοιτητές από τη Νομική Σχολή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
B. Φοιτητές από τη Νομική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης