Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Animal Law Clinic

Εργαστήριο Δικαίου των Ζώων

Το Εργαστήριο Δικαίου των Ζώων αποτελεί την πρώτη οργανωμένη και συστηματική πρωτοβουλία ανάδειξης του δικαίου προστασίας των ζώων ως ερευνητικό αντικείμενο στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Η ίδρυση Εργαστηρίου ∆ικαίου των Ζώων στοχεύει σε μια συνολική και σε βάθος επισκόπηση του εν λόγω δικαίου υπό το πρίσμα του εκάστοτε κλάδου, στην εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης στις πρακτικές προκλήσεις που εγείρει η καθημερινότητα με υποθέσεις κακοποίησης ζώων (και άλλα θέματα) και τέλος στην καταγραφή του βαθμού της νομικής προστασίας των ζώων σήμερα στην Ελλάδα και τις συναφείς ελλείψεις στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

Πώς λειτουργεί

Πώς λειτουργεί

περισσότερα
Θεματικές Ενότητες 2024

Θεματικές Ενότητες 2024

περισσότερα
Για φοιτητές

Για φοιτητές

περισσότερα
Θεματικές Ενότητες 2023

Θεματικές Ενότητες 2023

περισσότερα