Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν

Ιωάννης Ανδρουλάκης

Ο Ιωάννης Ν. Ανδρουλάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και δικηγόρος Αθηνών. Γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα.

Νομική Σχολή Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Screenshot 2023-03-31 at 8.20.29 AM

Ιωάννης Ανδρουλάκης

Ο Ιωάννης Ν. Ανδρουλάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και δικηγόρος Αθηνών. Γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα.

Vlachopoulos

Σπυρίδων Βλαχόπουλος

Ο Σπύρος Βλαχόπουλος αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1990) και αναγορεύθηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου (1995) με θέμα διατριβής τη σχέση της ελευθερίας της τέχνης με την προστασία της νεότητας. Είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Συνταγματικό Δίκαιο.

Αντώνιος Καραμπατζός

Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), της οποίας αποτελεί μέλος ΔΕΠ από το 2007 (Τομέας Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου). Οι βασικοί τομείς διδακτικής και ερευνητικής του δραστηριότητας είναι το αστικό δίκαιο και το διεπιστημονικό πεδίο όπου το δίκαιο συναντά τα οικονομικά και την ψυχολογία (οικονομική ανάλυση του δικαίου και συμπεριφορικά οικονομικά). Παράλληλα, είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής.

perakis

Εμμανουήλ Περάκης

Ο Μανώλης Περάκης είναι δικηγόρος από το 2003, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Διδάσκει Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Το 2003 εργάσθηκε ως νομικός σύμβουλος στο γραφείο του κ. Β. Σκουρή, Προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.Έχει συγγράψει πολυάριθμα νομικά εγχειρίδια, μονογραφίες και άρθρα.

Νομική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης