Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Θεματικές Ενότητες 2023

Α. Φοιτητές από τη Νομική Σχολή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
B. Φοιτητές από τη Νομική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Ζώα συντροφιάς σε πολυκατοικίες – νομοθεσία / νομολογία – νόμιμη άμυνα μισθωτή  – Επιβλέπων: Α. Τασίκας 
  • Η κακοποίηση ζώων ως ποινικό αδίκημα στην ελληνική νομοθεσία και νομολογία και η ποινική ευθύνη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης για θέματα κακοποίησης και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς  Επιβλέπουσες: Ε. Καστανίδου – Συμεωνίδου & Χ. Τσιτσικλή
  • Εποπτεία τοπικής αυτοδιοίκησης από κεντρική διοίκηση αναφορικά με τη διαχείριση αδέσποτων ζώων – ν. 4830/21  – Επιβλέπουσα: Ε. Πρεβεδούρου 
  • Πώληση ζώων στο διαδίκτυο – νέα οδηγία / κοινό μητρώο εκτροφέων / εισαγωγέων / EU Digital Services Act / – Επιβλέπων: Δ. Λέντζης  
Γ. Φοιτητές από τη Νομική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Γενική Θεματική (συμμετέχουν οκτώ φοιτητές και από τις τρεις Νομικές Σχολές): 

Ο Ν. 4830/2021: Συνολική αποτίμηση του νόμου δύο χρόνια μετά την ψήφιση του / Επιβλέπουν οι διδάκτορες: Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και Κωνσταντίνος Τοκατλίδης.