Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτική κατοχή άγριων ζώων

 Η ιδιωτική κατοχή άγριων ζώων σημαίνει ότι άνθρωποι σε εγκαταστάσεις που δεν έχουν λάβει άδεια για συντήρηση άγριας ζωής επιλέγουν να διατηρούν σπάνια, εξωτικά είδη ζώων που ανήκουν στην άγρια πανίδα ως κατοικίδια.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. 3 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4830/2021: “Ως ζώα συντροφιάς δεν μπορούν να συντηρούνται ζώα άγριας πανίδας.” Η ανωτέρω διάταξη απαγορεύει την κατοχή άγριου ζώου ως ζώου συντροφιάς στη χώρα μας. Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις παραβάσεων που έρχονται στη δημοσιότητα, τόσο σε χώρες του εξωτερικού, όσο και στην Ελλάδα.

Για παράδειγμα, τον περασμένο Νοέμβριο, 27 ελάφια Dama dama διασώθηκαν από ημιστεγασμένο μαντρί σε περιοχή της ανατολικής Αττικής όπου παρέμεναν παρανόμως εγκλωβισμένα. Η πρακτική αυτή συχνά οδηγεί τα ζώα να ζουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες ενώ συγχρόνως αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία. Καθώς η απόφαση απόκτησης άγριου ζώου ως κατοικίδιου είναι από μόνη της μία αλόγιστη κίνηση, χωρίς στάθμιση των συνεπειών της, δεν είναι λίγες οι φορές που ο εκάστοτε “ιδιοκτήτης” χάνει το ενδιαφέρον του για το ζώο ή δεν μπορεί να το συντηρήσει ή να καλύψει τις ανάγκες του και επομένως το εγκαταλείπει. Η συμπεριφορά αυτή εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τα ίδια τα ζώα όσο και για την τοπική βιοποικιλότητα καθώς συνήθως δεν πρόκειται για ενδημικά είδη αλλά για εξωτικά ζώα. 

Διάκριση μεταξύ:

  1. Εξωτικό ζώο -> ξένα ή μη ιθαγενές. Όλα αυτά τα είδη ζώων που βρίσκονται σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από αυτό που είναι το φυσικό του περιβάλλον. Τα εξωτικά είδη συνιστούν συνήθως περιβαλλοντικό πρόβλημα, καθώς δημιουργούν οικολογικές ανισορροπίες διαταράσσοντας τη φυσιολογική ανάπτυξη της ζωής όπου εισάγονται. Αυτός είναι ο λόγος, επιπλέον, θεωρείται μια από τις κύριες αιτίες της απώλειας της βιοποικιλότητας. Ο κύριος παράγοντας που παρεμβαίνει στη μεταφορά ενός είδους από έναν οικότοπο σε έναν άλλο είναι ο άνθρωπος.
  2. Άγριο ζώο -> αναφέρεται στα ζώα που δεν είναι με κανένα τρόπο εξημερωμένα και αν ακόμη εκτρέφονται από τον άνθρωπο και ζουν στα φυσικά τους ενδιαιτήματα.

Εμπόριο

Τα άγρια και εξωτικά είδη ζώων που διακινούνται στην αγορά, αποτελούν προϊόντα παράνομου εμπορίου. Τα ζώα αυτά συλλαμβάνονται παράνομα στο φυσικό τους περιβάλλον, διαδικασία βίαιη που διενεργείται από ανθρώπους με μοναδικό σκοπό το κέρδος και επομένως καμία πρόβλεψη για την ευζωία των ζώων, που όπως είναι λογικό, υποφέρει. Υπάρχει και το ενδεχόμενο εκτροφής ζώων τέτοιων ειδών αλλά καθώς πρόκειται για απαιτητική, χρονικά και οικονομικά, απασχόληση, συνήθως ακολουθείται η οδός της αιχμαλωσίας στο φυσικό ενδιαίτημα του ζώου. Ακολουθεί η μεταφορά του στον τόπο προορισμού, ακόμη μία στρεσογόνα για το ζώο διαδικασία, κακοποιητική λόγω συνθηκών (χώρος, τροφή και νερό, απάνθρωπη μεταχείριση).  

Το παγκόσμιο λαθρεμπόριο άγριων, εξωτικών ζώων, αποφέρει κέρδη δισεκατομμυρίων και αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά διακρατικά δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος.