Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Παρότι έχει πανηγυρικά από επιστήμονες ότι τα δελφινάρια αποτελούν για τα δελφίνια μια από τις πιο βάναυσες μορφές κακοποίησης, στη χώρα μας έχουμε δελφινάριο που λειτουργεί κανονικά μετά από έκδοση αντίθετων αποφάσεων.

Νομικά αντιφατική παραμένει η συνθήκη λειτουργίας του δελφινάριου που λειτουργεί στο πλαίσιο του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου καθώς σύμφωνα και με το άρθρο 23 του Ν. 4830/2021, “Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε ζώου σε πρόγραμμα ή παράσταση που διεξάγεται σε τσίρκο ή από θίασο με ποικίλο πρόγραμμα”.

Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο χρησιμοποιεί τα δελφίνια σε “παραστάσεις” που εντάσσονται στην ανωτέρω απαγόρευση και σύμφωνα με καταγγελίες διατηρεί τα δελφίνια σε μη αποδεκτές συνθήκες, αφού μέσα σε μια πενταετία έχουν αποβιώσει ήδη 6 δελφίνια. Έχουν βεβαιωθεί εις βάρος του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου διοικητικά πρόστιμα, που σχετίζονται κυρίως με τη λειτουργία δελφινάριου εντός των εγκαταστάσεών του. Έχει διαπιστωθεί σειρά από παράνομες ενέργειες τόσο αναφορικά με την αδειοδότησή του και την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων όσο και με τη διενέργεια παράνομων παραστάσεων με δελφίνια.

Τον Μάρτιο του 2020 ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του δελφινάριου με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, η οποία δυστυχώς ανετράπη μόλις 3 μήνες αργότερα, από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.