Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αγγελική Τσόκα

Email: tsoka.angeliki@gmail.com
Η Αγγελική Τσόκα είναι Δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης το 2017 και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Δικανική Έρευνα, Εγκληματολογία και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ στην Ολλανδία (LL.M in Forensics, Criminology and Law, Maastricht, The Netherlands). Φέτος, ολοκληρώνει το δεύτερο Μεταπτυχιακό της Δίπλωμα στην Ψυχιατροδικαστική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Ασκεί ενεργά το δικηγορικό λειτούργημα με εξειδίκευση στους τομείς του αστικού και ποινικού δικαίου.