Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ακριβή Κυριακού

Email: akrivikyriakou@gmail.com
Η Ακριβή Κυριάκου είναι δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις και μέλος του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου και έλαβε το πτυχίο της το 2020. Το 2022 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Εμπορικό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ το 2023 ολοκλήρωσε το διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Δίκαιο και Οικονομικά», το οποίο διενεργείται από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασκεί μαχόμενη δικηγορία ως συνεργάτιδα σε δικηγορικό γραφείο της Θεσσαλονίκης, όπου και ασχολείται κυρίως με υποθέσεις εμπορικού δικαίου, δικαίου της πληροφορικής και οικονομικού εγκλήματος, διαθέτοντας σημαντική συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία. Έχει πιστοποιηθεί ως εξειδικευμένη επιστήμονας για το ηλεκτρονικό έγκλημα και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Συντάσσει πολιτικές συμμόρφωσης εταιριών σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραδίδει σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε εταιρικά στελέχη και υπαλλήλους. Ομιλεί αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά.