Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αναστασία Γκόνη Καραμπότσου

Email: anastgk.k@gmail.com
Η Αναστασία Γκόνη – Καραμπότσου είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις (μέλος του ΔΣΑ) και ασκεί μάχιμη δικηγορία με κύριο αντικείμενο υποθέσεις αστικού και ποινικού δικαίου. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του τομέα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος του Ελληνικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Γυναικοκτονία (European Observatory on Femicide / https://femicide.gr/).