Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Βαρβάρα Ελευθεριάδου

Email: ve.eleftheriadou@gmail.com
Η Βαρβάρα Ελευθεριάδου είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(2020). Το 2022 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο ίδιο Πανεπιστήμιο με ειδίκευση στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, ενώ το 2023 εισήχθη στο ΠΜΣ “Αστικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Ιστορία του Δικαίου και των Θεσμών” της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στο νομικό περιοδικό “Expressis Verbis Law Journal”. Καθ’όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών της ήταν ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Νομικών Θεσσαλονίκης(ELSA Thessaloniki), συμμετέχοντας στη σύνθεση του Διοικητικού συμβουλίου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο ως Αντιπρόεδρος στον Τομέα του Marketing. Ασκεί μάχιμη δικηγορία, αναλαμβάνοντας υποθέσεις που σχετίζονται με το Τραπεζικό Δίκαιο, το Αστικό Δίκαιο και το Διοικητικό(φορολογικές διαφορές, διαφορές με φορείς κοινωνικής ασφάλισης) με ειδίκευση στο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης.Μιλάει την αγγλική (C2) και τη γερμανική (B2) γλώσσα.