Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Παπάζογλου

Email: ioannappapazoglou@gmail.com
Η Ιωάννα Παπάζογλου είναι δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Δραστηριοποιείται στον τομέα του αστικού και εμπορικού δικαίου συνεργαζόμενη με δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογράφους. Επιπλέον, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, με ειδίκευση στη Ναυτική Διαιτησία. Κατά τη διάρκεια της άσκησής της στο Νομικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας δραστηριοποιήθηκε στον τομέα προστασίας των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και ασχολήθηκε με προσφυγές στο ΕΔΑΔ, με τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και με το προσφυγικό ζήτημα.  Η επιθυμία της για την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων αλλά και των ζώων την οδήγησαν στη συμμετοχή της και στη δραστηριοποίηση της σε εθελοντικές ομάδες και οργανώσεις. Είναι κάτοχος δύο σκυλιών, 1 και 3 ετών.