Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Φραγκιαδάκη

Email: mfragkiadakislaw@gmail.com
Η Μαίρη Φραγκιαδάκη γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει καταγωγή από την Κρήτη και την Αχαϊα. Είναι δικηγόρος Αθηνών παρ’ Εφέταις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Πολιτικής Δικονομίας – Τομέα Β’ Ιδιωτικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο διπλωματικής εργασίας “Η εκτέλεση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Κώδικα πολιτικής δικονομίας και κατά τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς”. Ασκεί γενική μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία στην Αθήνα από το έτος 2015 μέχρι σήμερα και ασχολείται κυρίως με υποθέσεις αστικού δικαίου (με έμφαση στους τομείς του Εμπραγμάτου, Ενοχικού, Οικογενειακού, Εμπορικού και Κληρονομικού Δικαίου). Είναι νομική σύμβουλος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας “Τ3ΧΝΗ” της Σοφίας Φιλιππίδου. Γνωρίζει την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα. Είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη με τα ζητήματα περί δικαίου προστασίας των ζώων.