Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σωτηρία Πόπα

Email: popa.sot.sarah@gmail.com
Η Σωτηρία (Σάρα) Πόπα είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, απόφοιτος της Νομικής Σχολής ΑΠΘ (2019). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης Δημοσίου Δίκαίου και Πολιτικής Επιστήμης του ΑΠΘ και Οικονομικού Ποινικού Δικαίου των ΑΠΘ και ΔΠΘ. Από το 2021 έχει εργασθεί στο πεδίο του προσφυγικού δικαίου παρέχοντας νομική υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, ενώ σήμερα ασκεί ενεργά την δικηγορία στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνοντας υποθέσεις αστικού, ποινικού και κυρίως δημοσίου δικαίου.