Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Κουδουνά

Email: christina.koudouna@gmail.com
Η Χριστίνα Κουδουνά είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στις Διεθνείς Νομικές Σπουδές, από το ίδιο Πανεπιστήμιο, με ειδίκευση στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο. Το 2022 εισήχθη στο Διιδριματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)» Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία» του τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και του Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και των Επιστημονικών Ινστιτούτων The Animals and Society Institute (ASI) και  Humane Society Institute for Science and Policy  της Επιστημονικής Εταιρείας The Humane Society of the United States (HSUS). Στο πλαίσιο αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος έχει αναλάβει την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας με θέμα «Το ζώο ως de lege lata υποκείμενο του δικαίου: Μία ηθική, φιλοσοφική και ειδιστική προσέγγιση του δικαίου», οπότε και με την ολοκλήρωση και υποστήριξή της αναμένεται να αποφοιτήσει. Ασκεί μάχιμη δικηγορία και ασχολείται κυρίως με υποθέσεις εμπορικού, διοικητικού και αστικού δικαίου, ενώ παράλληλα ειδικεύεται σε υποθέσεις διαπραγματεύσεων όρων ιδιωτικών συμφωνητικών και συμβολαίων, και διαθέτει πολυετή συμβουλευτική, εξωδικαστική και δικαστηριακή εμπειρία. Γνωρίζει άριστα την αγγλική και ισπανική γλώσσα.