Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Τοκατλίδης

Δικαίωμα παράστασης: Παρ’ Αρείω Πάγω
Email: info@tokatlidis.gr
Ο Κωνσταντίνος Τοκατλίδης είναι Διδάκτωρ Νομικής και Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι επίσης Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (International LL.B. Programme). Ασκεί δικηγορία ενώπιον των ελληνικών Δικαστηρίων καθώς επίσης ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει λάβει πτυχίο νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έχει λάβει και δίπλωμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Έχει επίσης λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M.) στο Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Η διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου ήταν στο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό δίκαιο. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και νομικές μελέτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης έχει παραδώσει εισηγήσεις ευρωπαϊκού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει εξειδίκευση σε νομικά ζητήματα που αφορούν την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος.