Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος

Δικαίωμα παράστασης: Παρ’ Αρείω Πάγω
Email: anagnostopoulosathanasios@gmail.com
Ο Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος, είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και διδάσκων στο ΔΠΜΣ Ζώα, Ηθική, Δίκαιο και Ευζωία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Το 2007 αναγορεύθηκε διδάκτωρ Νομικής Αθηνών στο Ποινικό Δίκαιο με άριστα και έκτοτε έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στην Βουλή, ως επιμελητής ύλης στα Ποινικά Χρονικά και ως ειδικός επιστήμονας στην Νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το 2011, ενώ δικηγορεί στην Αθήνα από το 2002. Αποτελεί έναν από τους πλέον καταρτισμένους νομικούς στο δίκαιο της προστασίας των ζώων στην Ελλάδα.