Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργία Αυγέρου

Δικαίωμα παράστασης: Παρ' Εφέταις
Email: georgiaavgerou@gmail.com
Η Γεωργία Αυγέρου είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις και Yποψήφια Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου. Η διατριβή της σχετίζεται με το περιβαλλοντικό δίκαιο, στο οποίο έχει εξειδικευθεί και στην πράξη.