Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Δέδε

Δικαίωμα παράστασης: Παρ’ εφέταις
Email: elenadede@live.com
Η Έλενα Δέδε είναι δικηγόρος και ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Dogs’ Voice. Αποφοίτησε το 2009 από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (2010, Εργατικό Δίκαιο, Νομική Σχολή Αθηνών και 2011, LL.M in Banking and Finance Law, Queen Mary University of London). Είναι ενεργή δικηγόρος εξειδικευμένη σε ζητήματα εταιρειών, νεοφυών επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και στη νομοθεσία που αφορά στα ζώα. Το 2018, έλαβε υποτροφία από το US Department of State στο πρόγραμμα Young Translantic Innovation Leaders Initiative (YTILI) όπου εκπροσώπησε την Ελλάδα στους 70 νέους ηγέτες στην καινοτομία στην Ευρώπη, θέση η οποία της απονεμήθηκε για τον αντίκτυπο των δράσεων της με στόχο την καλυτέρευση του επιπέδου ευζωίας των ζώων στην Ελλάδα.