Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κασσανδρινός

Δικαίωμα παράστασης: Παρ' Αρείω Πάγω
Email: kassandrinos@hotmail.com
Ο Αλέξανδρος Κασσανδρινός είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι συνέταιρος στην Δικηγορική Εταιρεία «Κασσανδρινός- Τασίδου και Συνεργάτες» και ασκεί δικηγορία ενώπιον των ελληνικών και γερμανικών δικαστηρίων. Διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα εταιρικού και ναυτικού δικαίου ενώ έχει εμπειρία σε θέματα προστασίας ζώων, περιβάλλοντος και δικαίου τέχνης. Έχει υπάρξει νομικός σύμβουλος των εταιριών Αlpha Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. και Μοτοδυναμικής Α.Ε.Ε. Έχει λάβει πτυχίο νομικής από το πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης Γερμανίας και μεταπτυχιακού τίτλου στο Ναυτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου Γερμανίας. Ασχολείται ενεργά με τα θέματα της προστασίας των ζώων εκπροσωπώντας νομικά εταιρείες και οργανώσεις σχετικές με την φροντίδα και προστασία των ζώων.