Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γεώργιος Κομνηνάκης

Δικαίωμα παράστασης: Παρ' Αρείω Πάγω
Email: info@komninakislawoffice.gr
Ο Γεώργιος Κομνηνάκης, είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 2006 σε όλο το φάσμα του Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου. Ασχολείται και ενσκήπτει με σοβαρότητα σε όλες τις υποθέσεις αναφορικά με το δίκαιο της προστασίας των ζώων στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας υποθέσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια.