Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Β. Κουτσοκώστας

Δικαίωμα παράστασης: Παρά Πρωτοδίκαις
Email: kostaskoutsokostas@windowslive.com
Ο Κωνσταντίνος Β. Κουτσοκώστας είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2021. Ασκεί καθημερινά μαχόμενη δικηγορία, αναπτύσσει δε ιδιαίτερη επαγγελματική και επιστημονική τριβή με τους τομείς του ποινικού και διοικητικού δικαίου, καθώς και του δικαίου προσωπικών δεδομένων. Έχει προηγούμενη εμπειρία χειρισμού υποθέσεων εφαπτόμενων με την προστασία των ζώων, ιδίως δε υποθέσεων παραβιάσεως του ν.4830/2021 περί ευζωΐας των ζώων συντροφίας, ποινικών υποθέσεων κακοποίησης ζώων και σωματικών βλαβών προκληθεισών από ζώα, αλλά και αγωγών αστικής ευθύνης κατά ιδιοκτητών ζώων και του Δημοσίου για τα ανωτέρω.