Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σωκράτης Μεργιανός

Δικαίωμα παράστασης: Παρά Πρωτοδίκαις
Email: sokratismergia@gmail.com
Ο Σωκράτης Μεργιανός είναι δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Άριστα), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φιλοσοφία του Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Άριστα) και υποψήφιος διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών. Ασκεί μάχιμη δικηγορία κυρίως στο φάσμα του Ποινικού και Αστικού Δικαίου,αλλά και σε κάποια ειδικά θέματα Διοικητικού Δικαίου. Συνεργάζεται με τη δικηγορική εταιρεία SF Legal Law Firm. Έχει εργαστεί σε θέματα νομικής φύσεως και νομοθετικής πρωτοβουλίας στα γραφεία του Υφυπουργού και Υπουργού Δικαιοσύνης.