Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Μπαλάσκα

Δικαίωμα παράστασης: Παρά Πρωτοδίκαις
Email: maria.d.balaska@gmail.com
Η Μαρία Μπαλάσκα είναι δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου. Έχει, επίσης, λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M.) με ειδίκευση στο Δίκαιο Περιβάλλοντος. Παράλληλα με την εξειδίκευση, που διαθέτει, σε νομικά ζητήματα που άπτονται της προστασίας των ζώων και του περιβάλλοντος, έντονη είναι και η pro bono προσφορά της σε διάφορες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων είναι και η αρθρογραφία (ως Environmental Columnist) σε γνωστό ηλεκτρονικό περιοδικό πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Είναι υπέρμαχος της ρήσης του Μαχάτμα Γκάντι, σύμφωνα με την οποία: «Το μεγαλείο και η ηθική πρόοδος ενός έθνους μπορούν να κριθούν από τον τρόπο που φέρεται στα ζώα».