Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Παπαδημητρίου

Δικαίωμα παράστασης: Παρ' Αρείω Πάγω
Email: lawpapadimitriou@gmail.com
Γεννήθηκε στο Παρίσι το 1982. Πτυχιούχος Νομικής Σχολής.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο Τομέα Β’ Ιδιωτικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2010-2011) με τίτλο διπλωματικής «Ο ιός του HIV και η νόσος του AIDS υπό το πρίσμα της έννοιας της δυσμενούς διακρίσεως λόγω κατάστασης ασθενείας και αναπηρίας». Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δ.Σ.Α., με ενασχόληση κυρίως σε υποθέσεις εργατικού δικαίου. Μέλος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως, της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Ασφάλειας.