Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ευγνωσία Παπαδοπούλου

Δικαίωμα παράστασης: Παρ' Αρείω Πάγω
Email: evi_nom@hotmail.gr
Η Ευγνωσία Παπαδοπούλου αποφοίτησε το 2010 απο την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι δικηγόρος παρ’ Aρείω Πάγω διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην κατεύθυνση Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Στις μεταπτυχιακές της σπουδές έδωσε έμφαση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και τις ολοκλήρωσε με άριστα.