Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εμμανουήλ Περάκης

Δικαίωμα παράστασης: Παρ' Αρείω Πάγω
Ο Εμμανουήλ Περάκης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Διδάσκει Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2003 εργάσθηκε ως νομικός σύμβουλος στο γραφείο του κ. Β. Σκουρή, Προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Έχει συγγράψει πολυάριθμα νομικά εγχειρίδια, μονογραφίες και άρθρα.