Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτριος Β. Πράπας

Δικαίωμα παράστασης: Παρά Πρωτοδίκαις
Email: dprapas.law@gmail.com
Ο Δημήτριος Β. Πράπας είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το 2017 και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με άριστα. Ασκεί ενεργά το δικηγορικό λειτούργημα, ασχολούμενος με ποινικές κατά κύριο λόγο υποθέσεις ενώπιον όλων των ποινικών ακροατηρίων της χώρας.