Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μαριλένα Σιδηροπούλου

Δικαίωμα παράστασης: Παρ' Εφέταις
Email: mesidiropoulou@hotmail.com
H Μαριλένα Σιδηροπούλου είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2009, είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ και διαθέτει μεταπτυχιακό στο Εμπορικό Δίκαιο από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι πιστοποιημένη DPO (Data Protection Officer) Executive, καθώς και κατά το επαγγελματικό πρότυπο COSO Internal Control για τον εσωτερικό έλεγχο. Δικηγορεί από το 2011 αναλαμβάνοντας ποικίλες υποθέσεις αστικού, εμπορικού, διοικητικού και ποινικού δικαίου. Από το 2017 συνεργάζεται με συμβουλευτική εταιρία στη Θεσσαλονίκη, που εξειδικεύεται στους φορείς του δημοσίου τομέα, με αντικείμενο τον εσωτερικό έλεγχο, τις διαδικασίες και την προστασία προσωπικών δεδομένων.