Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίλη Βραχνού

Δικαίωμα παράστασης: Παρ' Εφέταις
Email: vrachnoum@gmail.com
H Μαρίλη Βραχνού είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2013, είναι κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ και διαθέτει μεταπτυχιακό στον Τομέα της Ιστορίας του Δικαίου από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πιστοποιημένη DPO (Data Protection Officer) Executive και εργάζεται ως εξωτερική συνεργάτης σε εταιρεία στην Αθήνα ενώ παράλληλα είναι συνεργάτης σε Δικηγορική Εταιρεία που ειδικεύεται κυρίως σε υποθέσεις ποινικού δικαίου. Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 2015 αναλαμβάνοντας ποικίλες υποθέσεις ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου, και ειδικεύεται κυρίως στον τομέα του ποινικού δικαίου.