Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Υιοθεσία και Αναδοχή Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

Όταν κάποιος θέλει να κάνει κομμάτι της ζωής του ένα ζώο συντροφιάς, έχετε κατά βάση τρείς επιλογές. Είτε να αγοράσει, είτε να υιοθετήσει ένα αδέσποτο, είτε να επιλέξει ένα ζώο από ιδιωτική γέννα. 

Καθώς ζώο συντροφιάς μπορεί να είναι εκτός από τη γάτα και το σκύλο, οποιοδήποτε ζώο αρκεί να μην υπάγεται στην “‘άγρια πανίδα” και για τα πιο ιδιαίτερα όπως φίδια, παπαγάλους, κουνέλια κτλ, συνήθως καταφεύγει κανείς στην αγορά. Αλλά και στην περίπτωση που κάποιος θέλει να αποκτήσει συγκεκριμένης φυλής γάτα ή σκύλο θα πρέπει να καταφεύγει σε νόμιμους εκτροφείς. Η πρακτική αυτή είναι απολύτως θεμιτή, αρκεί ο υποψήφιος αγοραστής να είναι ενημερωμένος αναφορικά με τη νομιμότητα της επιχείρησης εμπορίας ζώων αφενός και αναφορικά με την πληρότητα όλων των πιστοποιητικών και της σήμανσης που απαιτείται να συνοδεύουν το προς πώληση ζώο.

Η δεύτερη οδός, που συνάδει περισσότερο με την ευαισθητοποίηση και το κλίμα των καιρών, είναι η υιοθεσία κάποιου αδέσποτου ζώου. Κάθε αδέσποτο ζώο αξίζει ένα σπίτι και πολλή αγάπη και οι άνθρωποι που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο για να αποκτήσουν κατοικίδιο σώζουν κυριολεκτικά ένα ζώο.  

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του Ν. 4830/2021 είναι μεταξύ άλλων η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας, με την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων. Στο άρθρο 7 του νόμου προβλέπονται όλα τα σχετικά με τη νόμιμη διαδικασία υιοθεσίας ζώων, ξεκινώντας με τη δημιουργία της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς που θα υποστηρίζεται από το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.  Όλα τα προς υιοθεσία ζώα θα καταχωρούνται στην πλατφόρμα, συνοδευόμενα από τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα, φύλο, ηλικία, περιγραφή, φωτογραφία και αριθμό ταυτοποίησης (microchip). Ακόμη αναρτώνται τα στοιχεία υπευθύνου του Δήμου ή του φιλοζωικού σωματείου/οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή του καταφυγίου που μεριμνά για την υιοθεσία του ή του αναδόχου, εφόσον ο ανάδοχος το επιθυμεί, καθώς και οι σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες ή δημόσιες σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιέχουν επιπλέον στοιχεία για το συγκεκριμένο ζώο. Ο υπεύθυνος μεριμνά για την ανάρτηση των στοιχείων του ζώου στην Πλατφόρμα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες μέχρι να υιοθετηθεί το ζώο.

Αγγελίες για υιοθεσία ζώων συντροφιάς επιτρέπονται μόνο εφόσον συνοδεύονται από τον υπερσύνδεσμο της υιοθεσίας που έχει αναρτηθεί στην Πλατφόρμα. Επιπροσθέτως, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από το εξής κείμενο: «Ένα ζώο δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η αγορά ή η υιοθεσία ενός ζώου είναι μια απόφαση που αλλάζει την ζωή σας. Ως ιδιοκτήτης ζώου είστε νομικά υποχρεωμένος να διασφαλίσετε την κάλυψη όλων των αναγκών για την ευζωία του. Σε αντίθετη περίπτωση, διαπράττετε αδίκημα που τιμωρείται από τον νόμο». 

Η υιοθεσία τελείται με τη σύναψη και την υπογραφή σχετικής σύμβασης υιοθεσίας. Την υιοθεσία ακολουθεί πάντα η επικαιροποίηση των στοιχείων του σκύλου στην Πλατφόρμα. Για την υιοθεσία ζώου στο εξωτερικό, απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού μέσω του συστήματος TRACES.

Αναδοχή

Στο Ν. 4830/2021, ως ανάδοχος ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που φιλοξενεί προσωρινά ένα ή περισσότερα αδέσποτα ζώα συντροφιάς έως ότου αυτά υιοθετηθούν. Ο ανάδοχος μπορεί να επιλέγεται από τον Δήμο ή τα φιλοζωικά σωματεία και τις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και από φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν αδειοδοτημένο καταφύγιο αδέσποτων ζώων ή μπορεί να το κάνει ο καθένας εθελοντικά. Η αναδοχή ζώων συντροφιάς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τρόπους που μπορούμε όλοι μας να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση του φαινομένου των αδέσποτων ζώων που μένουν στον δρόμο ή σε καταφύγια που κάθε άλλο παρά σώζουν τα ζώα. Ο ανάδοχος ευθύνεται όπως ακριβώς και ο ιδιοκτήτης  ζώου, για κάθε βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από το ζώο και φέρει τις ίδιες υποχρεώσεις. Μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου/φιλοζωικού σωματείου ή οργάνωσης/φυσικού προσώπου υπογράφεται σύμβαση αναδοχής στην οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις του αναδόχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η αναδοχή λήγει με την υιοθεσία του ζώου ή την επιστροφή του στο Δήμο, τη φιλοζωική οργάνωση/σωματείο, το ιδιωτικό καταφύγιο.