Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζώα συντροφιάς

Ως ζώο συντροφιάς εννοούμε κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο κυρίως μέσα στο σπίτι του, για λόγους ευχαρίστησης και σαν σύντροφός του. 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως τη γάτα και το σκύλο αλλά ως ζώα συντροφιάς εννοούμε επίσης και το  κουνέλι, ψάρια σε ενυδρείο, μέχρι χελώνα, άλογο, πτηνό και άλλο ζώο, αρκεί να υπάρχουν φιλοζωικά αισθήματα και να μην είναι ζώο άγριας πανίδας.

Καθώς στις σύγχρονες κοινωνίες τα αντιμετωπίζουμε ως οικογένεια, τα ζώα συντροφιάς απολαμβάνουν μεγαλύτερης νομικής προστασίας από τα υπόλοιπα ζώα.

Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα του 2021, το 14% των νοικοκυριών στην Ελλάδα έχει κατοικίδιο σκύλο ενώ το 13% έχει γάτα – περίπου 1.410.000 κατοικίδια ζώα, χωρίς να συνυπολογίζονται τα υπόλοιπα ζώα συντροφιάς.

Σε επίπεδο νομοθεσίας, τον Σεπτέμβριο του 2021 ψηφίστηκε ο Ν. 4830/2021, με τίτλο “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – πρόγραμμα “ΆΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις” ο οποίος παραμένει σε ένα μεγάλο μέρος ανεφάρμοστος σχεδόν δύο χρόνια μετά. 

Υπάρχουν αρκετά θέματα που χρήζουν βελτίωσης στην Ελλάδα όσον αφορά τα ζώα συντροφιάς.

Τα σημαντικότερα είναι:

  • Ο αριθμός και η διαχείριση του υπερπληθυσμού ζώων συντροφιάς,
  • η κακοποίηση των ζώων ως κοινωνικό φαινόμενο,
  • η ευθύνη των Δήμων αναφορικά με τα αδέσποτα ζώα,
  • η ελληνική νοοτροπία περί στείρωσης,
  • η παράνομη εκτροφή,
  • η παράνομη εισαγωγή και πώληση ζώων και τέλος
  • η συμμόρφωση των κατόχων ζώων συντροφιάς με το νομικό πλαίσιο.