Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες και Ζώα Συντροφιάς

Καταρχήν επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία. Για την τήρηση κατοικιδίων σε μονοκατοικίες δεν τίθενται περιορισμοί πέραν των υποχρεώσεων που βαραίνουν όλους τους ιδιοκτήτες ή αναδόχους ζώων συντροφιάς, όπως είναι η απαγόρευση της μόνιμης τήρησης του ζώου στο μπαλκόνι ή της μόνιμης αλυσόδεσης.

Επιπλέον τα ζώα πρέπει να διαθέτουν επικαιροποιημένα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας και καλής μεταχείρισής τους όπως επίσης και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.   

Διαφορετική είναι η περίπτωση διατήρησης δεσποζόμενων ζώων σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Πιο συγκεκριμένα, στις πολυκατοικίες με 2 διαμερίσματα και άνω, επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς εφόσον:

  • Διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη τους ή σε κοινόχρηστους χώρους δυνάμει ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών,
  • δεν παραμένουν μόνιμα σε βεράντες ή ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος,
  • έχουν σημανθεί, καταγραφεί και διατηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία στο ΕΜΖΣ και τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι υγειονομικές διατάξεις, και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

Επιπλέον, δε δύναται να απαγορευθεί με τον κανονισμό της πολυκατοικίας η διατήρηση ζώων συντροφιάς σε διαμερίσματα παρά μόνο να περιοριστεί ο μέγιστος αριθμός ζώων, στα 3 ζώα ανά διαμέρισμα. Κάθε αντίθετη πρόβλεψη είναι άκυρη καθώς αντιβαίνει σε αναγκαστικού δικαίου κανόνα. Οι σχετικές παραβάσεις, με υπαίτιο τον ιδιοκτήτη ή ανάδοχο του ζώου, τιμωρούνται με πρόστιμο 500 ευρώ ανά ζώο. Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ γειτόνων από την όχληση ζώων συντροφιάς επιλύονται και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (αρ. 1000 – 1032).