Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορία και Διαφήμιση Ζώων Συντροφιάς

Εμπορία 

Συχνά η παράνομη εκτροφή ζώων συντροφιάς αποσκοπεί στο να προμηθεύσει τα διάφορα pet shops ή απευθείας τους υποψήφιους αγοραστές, με σκύλους, γάτες ή άλλα ζώα συντροφιάς. 

Εφόσον κάποιος επιθυμεί ζώο συγκεκριμένης ράτσας, γεγονός που συνήθως προϋποθέτει αγορά, οφείλει να ενημερωθεί για την προέλευση και τις συνθήκες ανατροφής του ζώου. Ήτοι να διασφαλίσει ότι το ζώο προέρχεται από νόμιμο εκτροφέα που φέρει όλες τις απαραίτητες  πιστοποιήσεις. Ζώα – προϊόντα παράνομης εκτροφής πωλούνται συχνά σε pet shops, μολονότι πρόκειται για μία από τις δραστηριότητες που απαγορεύεται πλέον από το Ν. 4830/2021.

Το διαδίκτυο που αποτελεί ένα πεδίο εξαιρετικά δύσκολο να ρυθμιστεί και ελεγχθεί, επίσης βρίθει αγγελιών πώλησης σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικά καταστήματα. Πέρα από το γεγονός ότι το ανέλεγκτο αυτό εμπόριο θέτει σε κίνδυνο την ευζωία των ζώων και τη δημόσια υγεία, συνιστά παράβαση του νόμου και οικονομικό έγκλημα. Όποιος επομένως επιθυμεί να αγοράσει συγκεκριμένη ράτσα ζώου συντροφιάς, οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να διασφαλίζει ότι θα προέρχεται από νομίμως λειτουργούσα επιχείρηση εκτροφής. Η πώληση ζώων συντροφιάς διέπεται από τα άρθρα 513-573 του Αστικού Κώδικα και τους παρακάτω νόμους:  

 • Ν. 2017/1992 άρθρο 6,  με την απαγόρευση πώλησης ζώου συντροφιάς σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών χωρίς τη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα και άρθρο 8. 
 • N.4830/2021 , άρθρο 8 σύμφωνα με το οποίο απαγορεύονται:
  1. Η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων αγορών, προκειμένου να αποφευχθεί ο ευτελισμός του εμπορίου κατοικιδίων ζώων. 
  2. Η πώληση ζώων συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των 12 εβδομάδων (ηλικία απογαλακτισμού).
  3. Η εισαγωγή, εμπορία και αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων σκύλων καθώς οι πρακτικές ακρωτηριασμού θεωρούνται – και είναι – βάρβαρες. 
  4. Η έκθεση σκύλων και γατών σε καταστήματα πώλησης ειδών ζώων συντροφιάς (pet shops).
  5. Η πώληση σκύλων και γατών από ηλεκτρονικά καταστήματα, εκτός αν αυτά ανήκουν σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς.

Η παράβαση των ανωτέρων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή. 

Διαφήμιση Ζώων Συντροφιάς 

Η διαφημίσεις και οι αγγελίες πώλησης ζώων συντροφιάς σε έντυπα, τοιχοκολλήσεις, ιστοσελίδες και μέσα κοινωνική δικτύωσης επιτρέπονται μόνο εφόσον προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις εκτροφής και εμπορίας. Απαραίτητη προϋπόθεση νομιμότητας η αναφορά του αριθμού σήμανσης του ζώου, της ημερομηνίας και του τόπου γέννησης και παραμονής του ζώου, του φύλου, της φυλής, της τιμής του ζώου, των εμβολιασμών και αποπαρασιτώσεών του, του αριθμού έγκρισης του εκτροφέα, καθώς και των στοιχείων επικοινωνίας του πωλητή και αν πρόκειται για καθαρόαιμο ζώο, και το πιστοποιητικό καθαροαιμίας (pedigree).

Αντίθετα, στην περίπτωση διαφημίσεων και αγγελιών υιοθεσίας, αυτές επιτρέπονται να αναρτώνται από ιδιώτες και φιλοζωικά σωματεία, με μόνη προϋπόθεση να συνοδεύονται από τον υπερσύνδεσμο της υιοθεσίας, που έχει αναρτηθεί στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

Τέλος, απαγορεύονται οι κάθε είδους αγγελίες για ζευγάρωμα ζώων συντροφιάς, απαγόρευση που αποσκοπεί στην καταπολέμηση του φαινομένου των αδέσποτων ζώων.