Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μεταφορά και Εμπόριο Ιπποειδών

Τα ιπποειδή εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1/2005, όπως επίσης και στους Κανονισμούς 2016/429 και 2019/2035. Εφαρμόζονται και στην συγκεκριμένη κατηγορία ζώων τα όσα ισχύουν για την εμπορική μεταφορά, αντίστοιχα με τα παραγωγικά ζώα. Αντίστοιχο επίσης είναι και το φαινόμενο της μη τήρησης των κανόνων αυτών, που επισύρει για τα ζώα τρομερό άγχος, πόνο και ταλαιπωρία.

H εμπορική μεταφορά ιπποειδών επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν ενδέχεται να τους προκαλέσει τραυματισμούς και αδικαιολόγητη ταλαιπωρία. Ως “μεγάλο ταξίδι” ορίζεται αυτό που η διάρκεια του υπερβαίνει τις 8 ώρες από τη στιγμή που το πρώτο ζώο της παρτίδας μετακινείται.  Μέγιστη διάρκεια ταξιδιού για τα ιπποειδή είναι οι 24 ώρες. Ακολουθούν οι γενικοί όροι που ισχύουν για τη μεταφορά ζώων: 

  • Να έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας του ταξιδιού και την κάλυψη όλων των αναγκών των ζώων καθ όλην τη διάρκεια του ταξιδιού (νερό και τροφή καλής ποιότητας και κατάλληλης ποσότητας, δυνατότητα ανάπαυσης και κίνησης κ.τλ). 
  • Να είναι τα ζώα σε κατάσταση να ταξιδέψουν. Τα ζώα θεωρούνται ικανά να ταξιδέψουν εφόσον μπορούν να πραγματοποιήσουν το προβλεπόμενο ταξίδι χωρίς να τραυματιστούν ή να υποστούν περιττό πόνο. Τραυματισμένοι ή άρρωστα ζώα μεταφέρονται υπό προϋποθέσεις. Εάν τραυματιστούν ή ασθενήσουν κατά τη μεταφορά, απομονώνονται. Ηρεμιστικά δε χορηγούνται εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο. 
  • Το μεταφορικό μέσο να είναι πρόσφορο, κατάλληλο, συντηρημένο και λειτουργικό να εκτελέσει τέτοιου είδους ταξίδι, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των ζώων, αποφυγή διαφυγής και την αποφυγή τραυματισμών τους. Αντίστοιχα σχεδιασμένες πρέπει να είναι και οι υποδομές φόρτωσης – εκφόρτωσης των ζώων.
  • Όταν η φόρτωση και η εκφόρτωση διαρκεί πάνω από 4 ώρες, τις εργασίες επιβλέπει εγκεκριμένος κτηνίατρος. 
  • Το μεταφορικό μέσο πρέπει επίσης να καθαρίζεται τακτικά, να επιτρέπει την πρόσβαση στα ζώα, να φωτίζεται και να αερίζεται επαρκώς.
  • Το προσωπικό που συνοδεύει και χειρίζεται τα ζώα οφείλει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και να εκτελεί τα καθήκοντά του χωρίς τη χρήση βίας ή την πρόκληση περιττού φόβου, πόνου ή τραυματισμού στα ζώα. 
  • Αναλυτικότερα για τη μεταχείριση των ζώων και ειδικά κατά τη φόρτωση – εκφόρτωση: Απαγορεύεται α) να χτυπιούνται ή να κλωτσούνται τα ζώα β) να ασκείται πίεση σε ιδιαίτερα ευαίσθητα σηµεία του σώµατος των ζώων, ώστε να τους προκαλείται περιττός πόνος ή ταλαιπωρία γ) να αναρτώνται τα ζώα µε µηχανικά µέσα δ) να ανασηκώνονται ή να σύρονται τα ζώα από το κεφάλι, τα αυτιά, τα κέρατα, τα πόδια, την ουρά ή το τρίχωµα, ή να υφίστανται µεταχείριση που προκαλεί περιττό πόνο ή ταλαιπωρία ε) να χρησιµοποιούνται ράβδοι ή άλλα εργαλεία µε αιχµηρά άκρα στ) να παρεµποδίζεται συνειδητά κάποιο ζώο το οποίο οδηγείται σε οποιοδήποτε τµήµα της διαδικασίας µεταχείρισης.
  • Η μεταφορά πραγματοποιείται χωρίς περιττές καθυστερήσεις και οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων ελέγχονται τακτικά. 
  • Τα ζώα ταξιδεύουν σε κατάλληλο για το μέγεθος και τη διάρκεια του ταξιδιού χώρο, από άποψη εμβαδού και ύψους, ενώ τους παρέχεται τακτικά νερό, τροφή και περίοδοι ανάπαυσης.