Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Archives

— 31/03/2023

Εγκαταστάσεις Εκτροφείων

Γενικά: Σύμφωνα με το Π.Δ. 374/2001 Παράρτημα 1 αρ. 21: “Κανένα ζώο δεν πρέπει να περιορίζεται σε εκτροφείο εάν δεν είναι δυνατόν να αναμένεται ευλόγως, βάσει του γονοτύπου ή...

— 30/03/2023

Βιομηχανική Κτηνοτροφία

Η εντατική ή βιομηχανική κτηνοτροφία είναι η μέθοδος εκτροφής ζώων σε περιορισμό (κλειστό χώρο) με υψηλή πυκνότητα ζώων. Άλλες μορφές κτηνοτροφίας είναι η εκτατική, η νομαδική και η βιολογική.Εκτατική...

— 30/03/2023

Αδέσποτα Ζώα

Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 5 του Ν. 4830/2021 ως αδέσποτο ζώο συντροφιάς ορίζεται το ζώο συντροφιάς που δεν έχει ιδιοκτήτη.  Στην Ελλάδα τα αδέσποτα ζώα αποτελούν μέρος του...

— 30/03/2023

Επισκόπηση Νομοθεσίας

ΝόμοιN. 4830/2021 “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις”Ν. 604/1977 : Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων.Ν. 1197/1981...

— 29/03/2023

Ιδιωτική κατοχή άγριων ζώων

 Η ιδιωτική κατοχή άγριων ζώων σημαίνει ότι άνθρωποι σε εγκαταστάσεις που δεν έχουν λάβει άδεια για συντήρηση άγριας ζωής επιλέγουν να διατηρούν σπάνια, εξωτικά είδη ζώων που ανήκουν στην...

— 29/03/2023

Θεάματα και Ζώα

Από το γνωστό σε όλους μας τσίρκο, στις παραστάσεις με πρωταγωνιστές θαλάσσια κήτη, τους εορτασμούς της Αποκριάς με “props” κατσίκια, άλογα και γαϊδούρια, εκθέσεις τέχνης όπου εκτίθενται εκτός των...

— 29/03/2023

Ζωολογικοί Κήποι

Πλαίσιο λειτουργίας ζωολογικών κήπων Η πρακτική της αιχμαλωσίας άγριων ζώων και της μετέπειτα δημόσιας έκθεσής τους, έχει τις απαρχές της ήδη στον πολιτισμό των αρχαίων Αιγυπτίων, στην Κίνα του...

— 29/03/2023

Επισκόπηση Νομοθεσίας

Νόμοι Ν. 4830/2021 “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις” Προεδρικά Διατάγματα Π.Δ. 98/2004 “Ίδρυση και λειτουργία των ζωολογικών κήπων” σε συμμόρφωση...

— 29/03/2023

Κυνήγι

Τα άρθρα 251-267 και 287-289 του Δασικού Κώδικα, ρυθμίζουν τα της θήρας. Επιπροσθέτως, κάθε χρόνο και με Υπουργική Απόφαση ρυθμίζεται το καθεστώς της εκάστοτε κυνηγετικής περιόδου, ήτοι η εκκίνηση...

— 29/03/2023

Άγρια Ορνιθοπανίδα

Ειδικό νομικό πλαίσιο βρίσκεται σε ισχύ προκειμένου για την προστασία, τη διαχείριση, τη ρύθμιση και την εκμετάλλευση των πτηνών που διαβιούν σε ευρωπαϊκό έδαφος κράτους μέλους. Πρόκειται για την...