Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Archives

— 01/04/2023

Διαδικασίες

Το Προεδρικό Διάταγμα 56/2013 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/63/ΕE σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, προβλέπει όλα τα σχετικά με...

— 01/04/2023

Eίδη ζώων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα

Ζώα που εκτρέφονται για χρήση στις διαδικασίεςΤα άρθρα 6 έως 10 του Π.Δ/τος 56/2013 περιέχουν διατάξεις σχετικές με τη χρήση ορισμένων ζώων σε διαδικασίες. Στο Παράρτημα 1 αναφέρονται ορισμένα...

— 01/04/2023

Αρχές που διέπουν τη χρήση ζώων στην πειραματική ή οποιαδήποτε άλλη επιστημονική διαδικασία.

“Διαδικασία: κάθε χρήση ζώου, επιθετική ή μη, για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς, με γνωστά ή άγνωστα αποτελέσματα, ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, που ενδέχεται να προκαλέσουν στο ζώο πόνο, ταλαιπωρία,...

— 01/04/2023

Επισκόπηση Νομοθεσίας

Νόμοι Ν. 1197/1981 “Περί Προστασίας των Ζώων”N. 2015/1992 “Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς”Ν. 3338/2005 “Κύρωση του Πρωτοκόλλου...

— 01/04/2023

Προστατευόμενες Περιοχές και Είδη

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου–Βορείων ΣποράδωνΤο πρώτο θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας και η μεγαλύτερη προστατευμένη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου, δεν είναι άλλο από το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου–Βορείων Σποράδων.Η έκτασή...

— 01/04/2023

Δελφινάρια

Παρότι έχει πανηγυρικά από επιστήμονες ότι τα δελφινάρια αποτελούν για τα δελφίνια μια από τις πιο βάναυσες μορφές κακοποίησης, στη χώρα μας έχουμε δελφινάριο που λειτουργεί κανονικά μετά από...

— 01/04/2023

Αλιεία

Πρόκειται για πανάρχαια – χρονολογείται τουλάχιστον από την Ανώτερη Παλαιολιθική εποχή, ήτοι 40.000 χρόνια πριν- και παγκόσμια πρακτική. Παρέχει τροφή, εισόδημα και θέσεις εργασίας και παράλληλα αποτελεί μορφή ψυχαγωγίας...

— 01/04/2023

Διεθνείς Συνθήκες

Σύμβαση Ραμσάρ Τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζοντας την επιστημονική, οικονομική και πολιτιστική αξία των υδροβιοτόπων, τη συμβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη και την ιδιότητά τους ως ενδιαιτημάτων ξεχωριστής χλωρίδας και πανίδας...

— 01/04/2023

Επισκόπηση Νομοθεσίας

ΝόμοιΝ.Δ. 191/1974 “Περί κυρώσεως της εν Ραμσάιρ του Ιράν κατά την 2αν Φεβρουαριου 1971 υπογραφείσης Διεθνούς Συμφωνίας περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιοτόπων”.  Ν. 3983/2011 “Εθνική στρατηγική...

— 31/03/2023

Μεταφορά και Εμπόριο Ιπποειδών

Τα ιπποειδή εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1/2005, όπως επίσης και στους Κανονισμούς 2016/429 και 2019/2035. Εφαρμόζονται και στην συγκεκριμένη κατηγορία ζώων τα όσα ισχύουν για την εμπορική...